Szkoła Wyższa MWSLiT

 


Aktualności

  Stypendia za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 26 włącznie.   Lista rankingowa Od de [ ... ]

Szanowni Państwo, Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego Budownictwo został przedłużony do 2 listopada.  [ ... ]

Międzynarodowa Wyższa Szkoła

Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

 

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (71) 324-68-42

Faks: (71) 325-15-61

www.mwsl.eu

Dokumenty do pobrania

Dokumenty stażowe

Dokumenty:

  1. Regulamin na staż
  2. Załącznik 3 Formularz zgłoszeniowy
  3. Załącznik 4 oświadczenie do regulaminu
  4. Załącznik 5 dziennik stażu
  5. Załącznik 6 opinia opiekuna

24.04.2015

- Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendium za wyniki w nauce
- Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
- Oświadczenie uczestnika projektu

- Formularz zgłoszeniowy - staże
 

16.09.2014

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek zamawiany)

Zarządzenie JM Rektora MWSLiT nr 16/R/2014
 

3.02.2014

-Zmiana regulaminu

-Regulamin

-Zarządzenie JM Rektora MWSLiT nr 2/2014

 

05.11.2013

 

- Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendium za wyniki w nauce

- Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce

- Oświadczenie uczestnika projektu

- Kserokopia karty okresowych osiągnięć studenta za poprzedni semestr – do pobrania w Dziekanacie MWSLiT

 

20.10.2013

- Zarządzenie JM Rektora MWSLiT nr 8/2013

 

10.07.2013

- Zarządzenie JM Rektora MWSLiT nr 5/2013

- Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek zamawiany) (2013-07-10)

 

 

 

23.03.2013

 

- Ogłoszenie o naborze wniosków o stypendium za wyniki w nauce

- Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce

- Oświadczenie uczestnika projektu

- Kserokopia karty okresowych osiągnięć studenta za poprzedni semestr – do pobrania w Dziekanacie MWSLiT

 

21.02.2013

 

- Zarządzenie JM Rektora MWSLiT nr 3/2013

 

23.01.2013

 

- Zarządzenie JM Rektora MWSLiT nr 2/2013

- Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek zamawiany)

 

⇐ POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

Kierunki zamawiane to program opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki.
Nasza Uczelnia pozyskała dofinansowanie do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 kierunku zamawianego Budownictwo w ramach projektu "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT".
Wszystkie działania zaplanowane zostały w projekcie "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT" z myślą o stworzeniu studentom najlepszych warunków do rozwoju zawodowego – mają szansę uzyskać wsparcie materialne, podnieść wiedzę i umiejętności zawodowe, a także rozwinąć kompetencje miękkie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

© 2012 (71) 324-68-48 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - najlepsze studia w Polsce - zawody przyszłości