Szkoła Wyższa MWSLiT

 


Aktualności

  Stypendia za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 26 włącznie.   Lista rankingowa Od de [ ... ]

Szanowni Państwo, Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego Budownictwo został przedłużony do 2 listopada.  [ ... ]

Międzynarodowa Wyższa Szkoła

Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

 

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (71) 324-68-42

Faks: (71) 325-15-61

www.mwsl.eu

Informacje o projekcie

Kierunki zamawiane to kierunki uznane przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki. Budownictwo zajmuje tu szczególne miejsce, z uwagi na znakomitą kondycję branży budowlanej w Polsce i obiecujące perspektywy dla dalszego jej rozwoju.

 

Wyniki badań wskazują, iż od 2012 roku w branży budowlanej szczególnie poszukiwani będą pracownicy specjalizujący się w budowie kolei. Obecnie planuje się wiele inwestycji, a na rynku brakuje kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Specjaliści szacują też, że po 2015 r. nastąpi kolejne ożywienie w zakresie budownictwa drogowego, z uwagi na ogromne potrzeby infrastrukturalne Polski, korzystną perspektywę unijną na kolejne lata oraz zapowiedź realizacji projektów autostradowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego [Raport PMR Research 2010].

 

W odpowiedzi na ogromne  zapotrzebowanie na inżynierów budownictwa, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu oferuje studia inżynierskie na kierunku budownictwo z możliwością wyboru specjalności: drogi szynowe lub budownictwo dróg i mostów.

 

Celem ogólnym projektu Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT jest zwiększenie liczby studentów i absolwentów budownictwa poprzez podniesienie atrakcyjności nauki na tym kierunku.

 

Podczas planowania działań w projekcie myśleliśmy o stworzeniu studentom jak najlepszych warunków do rozwoju zawodowego. Nauka na studiach powinna być wzmocniona o wszelkie inicjatywy, które sprawią, że nasi absolwenci zdobędą już w trakcie studiów niezbędne kwalifikacje, a także doświadczenie zawodowe w branży, co zagwarantuje im lepszy start na rynku pracy.


Dbając o wypełnienie założonego celu, studentom kierunku Budownictwo zapewniamy:

 • stypendia za wyniki w nauce do 1000zł,
 • udział w zajęciach wyrównawczych z fizyki, matematyki i chemii,
 • zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach opłacanych staży zawodowych (po III roku),
 • cykl warsztatów z zakresu przedsiębiorczości,
 • indywidualny coaching dla osób zainteresowanych własną firmą,
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach i parkach przemysłowych/inkubatorach przedsiębiorczości,
 • udział w wirtualnej grze symulującej warunki rynkowe w branży budownictwa,
 • wsparcie rozwoju zawodowego dzięki  Assessment Center,
 • rozwijanie pasji i przygotowywanie do prowadzenia własnych badań pod okiem opiekuna naukowego  w ramach Koła Naukowego,
 • udział w specjalistycznych, certyfikowanych szkoleniach z zakresu projektowania 3D i analizy konstrukcji budowlanych,
 • udział w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska w kontekście przemysłu budowlanego, w tym nowoczesnych rozwiązań proekologicznych.

Projekt skierowany jest do studentów rozpoczynających naukę na kierunku zamawianym Budownictwo w roku akademickim 2012/2013.

 

⇐ POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

Kierunki zamawiane to program opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki.
Nasza Uczelnia pozyskała dofinansowanie do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 kierunku zamawianego Budownictwo w ramach projektu "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT".
Wszystkie działania zaplanowane zostały w projekcie "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT" z myślą o stworzeniu studentom najlepszych warunków do rozwoju zawodowego – mają szansę uzyskać wsparcie materialne, podnieść wiedzę i umiejętności zawodowe, a także rozwinąć kompetencje miękkie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

© 2012 (71) 324-68-48 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - najlepsze studia w Polsce - zawody przyszłości