Szkoła Wyższa MWSLiT

 


Aktualności

  Stypendia za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 26 włącznie.   Lista rankingowa Od de [ ... ]

Szanowni Państwo, Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego Budownictwo został przedłużony do 2 listopada.  [ ... ]

Międzynarodowa Wyższa Szkoła

Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

 

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (71) 324-68-42

Faks: (71) 325-15-61

www.mwsl.eu

Informacje o kierunku budownictwo

Forma studiów i kierunków kształcenia:

 

Studia inżynierskie I stopnia
Kierunek:     Budownictwo
Forma studiów:   Stacjonarne

 

 

Specjalność:  

 • Drogi szynowe
  Absolwenci tej specjalności przygotowani są do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa lądowego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu szynowego w zakresie projektowania, budowy, remontów, modernizacji, utrzymania i eksploatacji oraz diagnozowania stanu technicznego obiektów, do których należą między innymi: linie kolejowe, stacje, mijanki i węzły kolejowe.
 • Budownictwo dróg i mostów
  Przygotowuje w szczególności do projektowania, budowy, modernizacji, remontów, utrzymania i eksploatacji oraz diagnozowaniu stanu technicznego obiektów, do których należą między innymi: drogi kołowe, skrzyżowania, węzły, elementy zagospodarowania dróg, lotniska i budowle inżynieryjne.

Absolwenci kierunku BUDOWNICTWO będą przygotowani do pracy w:

 

 • biurach konstrukcyjno-projektowych,
 • zarządach dróg, ulic i mostów,
 • miejskich zakładach dróg i komunikacji,
 • miejskich przedsiębiorstwach komunikacyjnych,
 • obwodach drogowych, zarządach dróg wojewódzkich i powiatowych,
 • zakładach infrastruktury kolejowej,
 • oddziałach inwestycji PKP PLK S.A.,
 • przedsiębiorstwach robót kolejowych i inżynieryjnych.

Więcej informacji na stronie www.mwsl.eu w zakładce „dla Kandydatów”.

 

⇐ POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

Kierunki zamawiane to program opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki.
Nasza Uczelnia pozyskała dofinansowanie do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 kierunku zamawianego Budownictwo w ramach projektu "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT".
Wszystkie działania zaplanowane zostały w projekcie "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT" z myślą o stworzeniu studentom najlepszych warunków do rozwoju zawodowego – mają szansę uzyskać wsparcie materialne, podnieść wiedzę i umiejętności zawodowe, a także rozwinąć kompetencje miękkie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

© 2012 (71) 324-68-48 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - najlepsze studia w Polsce - zawody przyszłości