Szkoła Wyższa MWSLiT

 


Aktualności

  Stypendia za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 26 włącznie.   Lista rankingowa Od de [ ... ]

Szanowni Państwo, Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego Budownictwo został przedłużony do 2 listopada.  [ ... ]

Międzynarodowa Wyższa Szkoła

Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

 

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (71) 324-68-42

Faks: (71) 325-15-61

www.mwsl.eu

Program stypendialny

Z myślą o stworzeniu najlepszych warunków do rozwoju zawodowego zaplanowaliśmy wdrożenie programów stypendialnych za wyniki w nauce.W ramach projektu, w każdym semestrze studiów, studenci budownictwa z naboru 2012/2013 będą mogli się ubiegać o stypendium w wysokości do 1000 zł miesięcznie.

Stypendium przyznawane będzie w oparciu o postępy w nauce, za wyjątkiem osób rozpoczynających naukę na I semestrze, dla których kryterium stanowić będą oceny ze świadectwa maturalnego. Na każdy semestr zaplanowano pulę środków do wykorzystania, jednak zgodnie z założeniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, świadczenie może otrzymać maksymalnie 50 % studentów aktualnie studiujących na kierunku zamawianym.

Kwota stypendium będzie wystarczająca, aby pokryć opłaty związane z realizacją toku studiów.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania stypendiów:
Regulamin

 

⇐ POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

Kierunki zamawiane to program opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki.
Nasza Uczelnia pozyskała dofinansowanie do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 kierunku zamawianego Budownictwo w ramach projektu "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT".
Wszystkie działania zaplanowane zostały w projekcie "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT" z myślą o stworzeniu studentom najlepszych warunków do rozwoju zawodowego – mają szansę uzyskać wsparcie materialne, podnieść wiedzę i umiejętności zawodowe, a także rozwinąć kompetencje miękkie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

© 2012 (71) 324-68-48 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - najlepsze studia w Polsce - zawody przyszłości