Szkoła Wyższa MWSLiT

 


Aktualności

  Stypendia za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 26 włącznie.   Lista rankingowa Od de [ ... ]

Szanowni Państwo, Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego Budownictwo został przedłużony do 2 listopada.  [ ... ]

Międzynarodowa Wyższa Szkoła

Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

 

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (71) 324-68-42

Faks: (71) 325-15-61

www.mwsl.eu

Certyfikowane szkolenie z Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional

Zapraszamy na certyfikowane szkolenie z Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional (12h). Szkolenie odbędzie się w dniach 22 – 23.06.2015r. w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • oryginalny międzynarodowy certyfikat ukończenia szkolenia firmy Autodesk (Certificate of Completion),
 • materiały szkoleniowe – (między innymi autorski podręcznik na własność)
 • darmowy 30-dniowy helpdesk - pomoc techniczną z zakresu przeprowadzonego szkolenia.


ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU KONIECZNE JEST WYPEŁNIENIE [FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO]. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ


Ramowy program szkolenia:
1. Zagadnienia ogólne

 • Dostępne moduły
 • Interfejs
 • Przygotowanie środowiska pracy
 • Moduł projektowania kratownicy płaskiej i przestrzennej, omówienie

2. Definicja ramy płaskiej

 • Definicja osi konstrukcji
 • Tryby kursora
 • Tworzenie geometrii ramy płaskiej
 • Definiowanie nowych przekrojów oraz przypisywanie ich do elementu
 • Zmiana charakterystyk materiałowych
 • Dodawanie podpór węzłowych
 • Wprowadzanie przypadków obciążenia
 • Obciążenie liniowe
 • Kombinacje ręczne obciążeń
 • Prezentacja wyników
 • Wartości sił wewnętrznych
 • Wymiarowanie rygla ramy
 • Tworzenie opcji obliczeniowych
 • Generowanie notek obliczeniowych , rysunków

3. Definicja i analiza ramy przestrzennej

 • Definicja modelu konstrukcji
 • Tryby kursora
 • Tworzenie geometrii ramy przestrzennej, translacja, lustro
 • Definiowanie nowych przekrojów oraz przypisywanie ich do elementu
 • Zmiana charakterystyk materiałowych
 • Dodawanie podpór węzłowych, zwolnienia, węzły kompatybilne
 • Obciążenie powierzchniowe, na konturze
 • Wartości sił wewnętrznych
 • Grupy prętów, Superpręty, Parametry normowe
 • Wymiarowanie ramy głównej (słupa, rygła)
 • Tworzenie opcji obliczeniowych
 • Połączenia stalowe

4. Definicja i analiza konstrukcji powłokowych

 • Tworzenie geometrii stropu przy użyciu konturu – polilinii
 • Dodawanie panelu
 • Charakterystyki i właściwości elementu – cechy materiału, grubość
 • Wprowadzanie współrzędnych definiowanych prętów
 • Translacja – kopiowanie elementów
 • Definiowanie grup prętów oraz ich atrybutów
 • Edycja grup
 • Podpory liniowe
 • Obciążanie panelu – obciążenie powierzchniowe
 • Kombinacje automatyczne – generacja
 • Analiza – siatkowanie
 • Dodawanie emiterów
 • Generowanie modelu obliczeniowego
 • Weryfikacja modelu
 • Wyniki obliczeniowe w postaci map
 • Wykresy – przecięcia paneli
 • Tworzenie dokumentacji – zrzuty ekranu, przechowywanie i eksport danych

5. Definicja i analiza konstrukcji płytowej

 • Tworzenie płyty przy użyciu generatora
 • Tabele obciążeń – edycja
 • Definiowanie parametrów zbrojenia
 • Siatkowanie elementu – siatka Coon’sa
 • Obliczenia zbrojenia teoretycznego Analiza wyników
   

Kierunki zamawiane to program opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki.
Nasza Uczelnia pozyskała dofinansowanie do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 kierunku zamawianego Budownictwo w ramach projektu "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT".
Wszystkie działania zaplanowane zostały w projekcie "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT" z myślą o stworzeniu studentom najlepszych warunków do rozwoju zawodowego – mają szansę uzyskać wsparcie materialne, podnieść wiedzę i umiejętności zawodowe, a także rozwinąć kompetencje miękkie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

© 2012 (71) 324-68-48 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - najlepsze studia w Polsce - zawody przyszłości