Szkoła Wyższa MWSLiT

 


Aktualności

  Stypendia za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 26 włącznie.   Lista rankingowa Od de [ ... ]

Szanowni Państwo, Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego Budownictwo został przedłużony do 2 listopada.  [ ... ]

Międzynarodowa Wyższa Szkoła

Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

 

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (71) 324-68-42

Faks: (71) 325-15-61

www.mwsl.eu

Certyfikowane szkolenie z AutoCAD Civil 3D

Zapraszamy na certyfikowane szkolenie z AutoCAD Civil 3D (18h). Szkolenie odbędzie się w dniach 26 – 28.06.2015r. w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

 

Każdy uczestnik otrzymuje:

 • oryginalny międzynarodowy certyfikat ukończenia szkolenia firmy Autodesk (Certificate of Completion),
 • materiały szkoleniowe – (m. innymi autorski podręcznik na własność)
 • darmowy 30-dniowy helpdesk - pomoc techniczną z zakresu przeprowadzonego szkolenia.


ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU KONIECZNE JEST WYPEŁNIENIE [FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO]. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ


Ramowy program szkolenia:
1. Moduł drogowy

 • Modelowanie terenu:
 • punkty – tworzenie, import, edycja, zmiana stylu, właściwości i szablony
 • modelowanie powierzchni – tworzenie siatki powierzchni, import danych z formatu LandXML, edycja, analiza, widoki 3D, maski, granice, kontury, etykiety, linie nieciągłości.
 • Projektowanie dróg:
 • linie trasowania – tworzenie, edycja
 • profile – tworzenie, edycja, tworzenie niwelety drogi
 • modelowanie korytarza drogowego – zespoły i podzespoły, nasypy i wykopy, tworzenie powierzchni korytarza
 • przekroje – tworzenie linii próbkowania, widoki, pasma, opisy, etykiety
 • obliczenia i raporty: roboty ziemne, raport materiałowy
 • dynamiczne zmiany projektu – niwelety, przechyłki, edycja korytarza
 • skarpy: kryteria, style profilowania, tworzenie, obliczanie objętości.
 • Zasady organizacji projektów:
 • dodawanie nowych użytkowników w programie Vault
 • praca z programem Vault w programie Civil 3D
 • praca z projektem bezpośrednio w programie Civil 3D.

2. Moduł mapowy

 • podstawy ADE: praca z wieloma rysunkami – import, eksport
 • wprowadzanie i łączenie danych
 • mapy tematyczne oparte na węzłach
 • wprowadzanie danych sieciowych
 • tematyczna mapa sieci
 • narzędzia mapowe i mapy tematyczne
 • klasyfikacja danych
 • edycja rysunku – czyszczenie.
   

Kierunki zamawiane to program opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki.
Nasza Uczelnia pozyskała dofinansowanie do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 kierunku zamawianego Budownictwo w ramach projektu "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT".
Wszystkie działania zaplanowane zostały w projekcie "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT" z myślą o stworzeniu studentom najlepszych warunków do rozwoju zawodowego – mają szansę uzyskać wsparcie materialne, podnieść wiedzę i umiejętności zawodowe, a także rozwinąć kompetencje miękkie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

© 2012 (71) 324-68-48 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - najlepsze studia w Polsce - zawody przyszłości