Szkoła Wyższa MWSLiT

 


Aktualności

  Stypendia za wyniki w nauce w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 zostały przyznane studentom z numerem od 1 do 26 włącznie.   Lista rankingowa Od de [ ... ]

Szanowni Państwo, Informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium na wyniki w nauce dla studentów kierunku zamawianego Budownictwo został przedłużony do 2 listopada.  [ ... ]

Międzynarodowa Wyższa Szkoła

Logistyki i Transportu
we Wrocławiu

 

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (71) 324-68-42

Faks: (71) 325-15-61

www.mwsl.eu

Akademia Menedżera

Akademia Menedżera  to szereg działań skierowanych do studentów budownictwa, mających na celu zwiększenie ich kompetencji przedsiębiorczych oraz szans na adaptację we współczesnym rynku pracy.

 

Oferowane formy wsparcia:

Jak założyć i jak zarządzać firmą?
Jak zdobyć fundusze na założenie i rozwój firmy?
Jak napisać dobry biznes plan?
Jak nawiązać i utrzymać relacje biznesowe?
Jak zaprezentować się przed klientem?

Po warsztatach nie będzie to dla Was tajemnicą, a zdobyta wiedza pozwoli znaleźć upragnioną pracę, czy otworzyć własną firmę.

Warsztaty będą realizowane w salach uczelni, w komfortowych 10-osobowych grupach. Profesjonalni trenerzy, skrypty opracowane specjalnie dla Naszych studentów i duża dawka wiedzy – wszystko to, czego potrzebujecie by rozwinąć kompetencje przedsiębiorcze.

 

Warsztaty są nieodpłatne!

Warsztaty będą wzbogacone wizytami studyjnymi w przedsiębiorstwach z branży budowlanej oraz inkubatorach przedsiębiorczości w parku technologicznym.

Przewidywany termin realizacji warsztatów:
I edycja: 11.2013 – 01.2014 r.
II edycja: 11.2014 – 01.2015 r.

 

Formularz zgłoszeniowy do I edycji należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Działu Projektów Europejskich p.213, MWSLiT ul. Sołtysowicka 19B, w terminie do 12.01.2014r.

O zakwalifikowaniu i szczegółach dotyczących warsztatów Uczestnicy poinformowani zostaną drogą mailową.

 

Akademia Menedżera – pierwsza edycja warsztatów z przedsiębiorczości (32 godziny)
blok temat godz. prowadzący termin zakres
1 Biznesplan 8 mgr inż. Anna Sałamacha 17-sty-14 Moduł zawiera informacje dotyczące ogólnej charakterystyki nowozakładanego biznesu. Do elementarnych składowych zaliczyć można: metody analizy otoczenia, wybór grupy docelowej, charakterystykę produkty i/lub usługi, narzędzia pozyskiwania finansowania przedsięwzięcia.
2 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem 8 Władysław Janiak 23-sty-14 Moduł zawiera informacje dotyczące podstaw zarządzania przedsiębiorstwem. Do elementarnych składowych zaliczyć można: ogólną charakterystykę wybranych metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem oraz ich dobór uwzględniający specyfikę przedsiębiorstwa.
3 Zakładanie działalności gospodarczej 8 Ewa Brusiło 24-sty-14 Moduł zawiera informacje dotyczące praktycznych aspektów zakładania działalności gospodarczej. Do elementarnych składowych zaliczyć można: analizę dokumentów niezbędnych do założenia działalności, wymogi formalne, wybór metody opodatkowania, prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz podstawy analizy finansowej.
4 Metody prezentacji 4 mgr Marta Konieczna 31-sty-14 Moduł zawiera informacje dotyczące sposobów skutecznego i efektywnego prezentowania pożądanych treści. Do elementarnych składowych zaliczyć można: metody skutecznego komunikowania się, autopromocję oraz analizę podstawowych błędów podczas prezentowania pomysłów.
5 Zarządzanie nieruchomościami 4 dr Marek Foriasz 31-sty-14 Moduł zawiera informacje dotyczące inwestowania w obszarze nieruchomości. Do elementarnych składowych zaliczyć można: szacowanie stopy zwrotu z inwestycji oraz badanie zależności między rodzajami nieruchomości a ich atrakcyjnością inwestycyjną.

 

 

Formularz zgłoszeniowy do II edycji należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Działu Projektów Europejskich p.213, MWSLiT ul. Sołtysowicka 19B, w terminie do 24.10.2014r.

O zakwalifikowaniu i szczegółach dotyczących warsztatów Uczestnicy poinformowani zostaną drogą mailową.

 

Akademia Menedżera – warsztaty z przedsiębiorczości (32 godziny / 2 edycja / 10 osób)
blok temat godziny liczba godz. prowadzący propozycja terminów zakres
1 Biznesplan 9:00 - 17:00 8 mgr inż. Anna Sałamacha 26-paź-14 Moduł zawiera informacje dotyczące ogólnej charakterystyki nowozakładanego biznesu. Do elementarnych składowych zaliczyć można: metody analizy otoczenia, wybór grupy docelowej, charakterystykę produkty i/lub usługi, narzędzia pozyskiwania finansowania przedsięwzięcia.
2 Zakładanie działalności gospodarczej 9:00 - 17:00 8 Ewa Brusiło 15-lis-14 Moduł zawiera informacje dotyczące praktycznych aspektów zakładania działalności gospodarczej. Do elementarnych składowych zaliczyć można: analizę dokumentów niezbędnych do założenia działalności, wymogi formalne, wybór metody opodatkowania, prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz podstawy analizy finansowej.
3 Metody prezentacji 9:00 - 13:00 4 mgr Karolina Hamarowska 06-gru-14 Moduł zawiera informacje dotyczące sposobów skutecznego i efektywnego prezentowania pożądanych treści. Do elementarnych składowych zaliczyć można: metody skutecznego komunikowania się, autopromocję oraz analizę podstawowych błędów podczas prezentowania pomysłów.
4 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem 9:00 - 17:00 8 Władysław Janiak 07-gru-14 Moduł zawiera informacje dotyczące podstaw zarządzania przedsiębiorstwem. Do elementarnych składowych zaliczyć można: ogólną charakterystykę wybranych metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem oraz ich dobór uwzględniający specyfikę przedsiębiorstwa.
5 Zarządzanie nieruchomościami 13:00 - 17:00 4 dr Marek Foriasz 07-gru-14 Moduł zawiera informacje dotyczące inwestowania w obszarze nieruchomości. Do elementarnych składowych zaliczyć można: szacowanie stopy zwrotu z inwestycji oraz badanie zależności między rodzajami nieruchomości a ich atrakcyjnością inwestycyjną.

 

Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie pozwoli Wam spojrzeć „od kuchni” na codzienną pracę przy prowadzeniu firmy. Zaproszeni do współpracy przedsiębiorcy z branży budowlanej opowiedzą Wam o drodze jaką przeszli, sukcesach i problemach, odpowiedzą też na wszystkie nurtujące Was pytania.

Wizyty studyjne będą również fantastyczną okazją do integracji studenckiej!

 

Przewidywany termin wyjazdów:
I edycja: 11.2013 – 12.2013 r.
II edycja: 11.2014 – 12.2014 r.

Inkubatory przedsiębiorczości są jedną z ciekawszych form wsparcia dla początkujących przedsiębiorców - oferują bowiem wiele udogodnień, w tym najem lokali na preferencyjnych warunkach, pomoc szkoleniową, doradczą a także marketingową. Podczas wizyty studenci naocznie przekonają się jakie możliwości dają dolnośląskie inkubatory przedsiębiorczości.

Wizyty studyjne będą również fantastyczną okazją do integracji studenckiej!

Przewidywany termin wyjazdów:
I edycja: 01.2014 – 02.2014 r.
II edycja: 01.2015 – 02.2015 r.
Naszym zamierzeniem jest dostarczenie Wam rzetelnej informacji odnośnie waszych kompetencji zawodowych. Według wielu źródeł Assessment Center jest najbardziej wiarygodną metodą badania kompetencji. Jej skuteczność sięga nawet około 90% procent!

Nasza Uczelnia daje Wam niepowtarzalną szansę skorzystania ze spotkań ze specjalistami, którzy zaprezentują przykładowe ćwiczenia, case stosowane obecnie na rynku pracy. Gwarantujemy ciekawe zajęcia, w trakcie których oswoicie się z technikami stosowanymi przy assessment center, aby nie dać się zaskoczyć podczas  procesów rekrutacyjnych.

Mamy nadzieję, że  wiedza uzyskana podczas badania przysłuży się Wam do zaplanowania kariery zawodowej.

Przewidywany termin badania:
I edycja: 04.2014 – 05.2014 r.
II edycja: 04.2015 – 05.2015 r.
Indywidualny coaching, czyli pomożemy Ci rozwinąć własną działalność!
Staramy się do Waszych potrzeb podejść indywidualnie, dlatego dla zdecydowanych zapewniamy indywidualny coaching - do wyboru konsultacje prawne, księgowe, z zakresu marketingu lub negocjacji. Przewidujemy maksymalnie 6 godzin takich spotkań dla jednej osoby.

Jesteśmy otwarci na Twoje potrzeby – zaplanuj z nami Twój indywidualny cykl spotkań!
Przewidywany termin spotkań:
10.2015 – 12.2015 r.
Wirtualna gra symulacyjna, czyli zagrajmy w biznes!
Specjalnie opracowana gra decyzyjna symulująca funkcjonowanie w środowisku gospodarczym, pomoże Wam rozwijać m. in. umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, oceny ryzyka. Symulacja obejmuje profil działalności, zakres działalności gospodarczej, oferty dotyczące produktów, środowisko konkurencji i kontrahentów, infrastruktura, parametry kosztowe i określające poziom świadczonych usług.

Moderator gry będzie aktywnie wpływać na prowadzone rozgrywki m.in. poprzez kształtowanie popytu i inicjowanie zdarzeń losowych, a także funkcję kontrolną i ocenę wyników. Nie ma ograniczenia liczby uczestników, ale gra skierowana jest do studentów VI semestru. Można do niej przystąpić logując się na stronie gry.
To wszystko Was czeka w VI semestrze studiów!

 

⇐ POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

Kierunki zamawiane to program opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach uznanych przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki.
Nasza Uczelnia pozyskała dofinansowanie do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013 kierunku zamawianego Budownictwo w ramach projektu "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT".
Wszystkie działania zaplanowane zostały w projekcie "Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT" z myślą o stworzeniu studentom najlepszych warunków do rozwoju zawodowego – mają szansę uzyskać wsparcie materialne, podnieść wiedzę i umiejętności zawodowe, a także rozwinąć kompetencje miękkie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

© 2012 (71) 324-68-48 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - najlepsze studia w Polsce - zawody przyszłości